Mondjes

Mondje wijd open en trek de aandacht. Wat zullen de buren zeggen als je dit sieraad draagt? Ik weet zeker dat het meer over hen zegt dan over jou ;p 


Keramiek, acrylverf, koord (de lengte kan verschillen per sieraad) of oorhaakjes. 1 á 1,5 cm

Oorbellen en hangers € 55

Mouths

Mouth wide open and attract attention. What will the neighbours say when you wear this piece of jewellery? I'm sure it will say more about them than about you ;p


Ceramic, acrylic paint, cord (length may vary per piece of jewellery) or ear hooks. 1-1,5 cm

Oorbellen en hangers € 55

Bunnies

Het Chinese jaar van het konijn en we zullen het weten ook. Je outfit is niet meer compleet zonder konijntjes. 

 

Keramiek, acrylverf, vernis. 1 á 1,5 cm. 

€ 55 per paar

Bunnies

The Chinese year of the rabbit and we will know it. Your outfit is no longer complete without it.

 

Ceramics, acrylic paint, varnish. 1 - 1,5 cm.

€ 55 a pair

Voetje en vuistje

Hoe schattig, maar... Iets te veel vingers en tenen. Meer is meer als het op oorbellen aankomt. Een beetje macaber, misschien perfect voor Halloween maar ook heel draagbaar op een al dan niet regenachtige dag.


Keramiek, acrylverf, vernis, ca. 1,5 cm.

€ 55 per paar

Foot and fist

How cute, but... a little too many fingers and toes. More is more when it comes to earrings. A little macabre, perhaps perfect for Halloween but also very wearable on a rainy or otherwise day.


Ceramic, acrylic paint, varnish, ca. 1.5 cm, € 55 a pair

€ 55 a pair

Borstjes

Bijna alle vrouwen hebben twee borsten. Geen borst is hetzelfde, zelfs niet in een paar. Ze kunnen vreugde of pijn geven, trots of verdrietig maken. Ze kunnen staan voor vrouwelijkheid, lust en moederschap.

Vaak zijn borsten onderwerp van discussie. Bedekken of laten zien, en hoeveel dan? En wat als ze getroffen worden door een ziekte, hoe ga je er dan mee om?

Ik heb deze borstjes gemaakt om zichtbaar als sieraad te dragen. Hopelijk trekken ze de aandacht en geven ze aanleiding tot een goed en openhartig gesprek.

Ze zijn bescheiden van formaat omdat ik op een lieve manier de aandacht wil vestigen op borsten. Ik hoop dat mensen die ze dragen en mensen die ze zien met elkaar in gesprek gaan over borsten. Bijvoorbeeld over preutsheid die er rondom is. In religie maar ook in kunst. Het kan ook een mooie opening zijn naar een goed gesprek over borstkanker, wat voor veel mensen vaak moeilijk is om zomaar over te praten. 

Met humor probeer ik een serieuze boodschap af te geven. Borsten definiëren je niet als vrouw. Hebben of niet hebben, groot of klein, wees trots op hoe je eruit ziet.

Van ieder verkocht borstjes-sieraad doneer ik een deel aan borstkankeronderzoek.

 

Keramiek, acrylverf, vernis. 1 á 1,5 cm. 

Oorbellen € 55, Oorbellen Swarovski € 60, Hangers € 55, Hangers Swarovski € 60

Boobies

Almost all women have two breasts. No breast is the same, even in a pair. They can bring joy or pain, pride or sadness. They can represent femininity, lust and motherhood.

Often breasts are the subject of discussion. Cover or show, and how much? And what if they are affected by disease, how do you deal with them?

I made these breasts to wear visibly as jewelry. Hopefully they will attract attention and give rise to a good and frank conversation.

They are modest in size because I want to draw attention to breasts in a sweet way. I hope that people who wear them and people who see them will start a conversation about breasts. For example, about prudishness that surrounds them. In religion but also in art. It can also be a nice opening to a good conversation about breast cancer, which is often difficult for many people to just talk about. 

With humour, I try to deliver a serious message. Boobs do not define you as a woman. Have or not have, big or small, be proud of how you look.

 

From every breast jewellery sold, I donate a part to breast cancer research.

 

Ceramics, acrylic paint, varnish. 1-1.5 cm. 

Earrings € 55, Earrings Swarovski € 60, Pendants € 55, Pendants Swarovski € 60

Dangling Dickies 

Het begon als een klein protest tegen opkomende preutsheid in de kunst. (En preutsheid in het algemeen.) Nu roep ik tegen iedereen: "Wil je m'n piemeltje zien?" Een grappig kleinood met een serieuze boodschap. 

 

Keramiek, acrylverf, vernis. 1,5 á 2 cm. 

€ 55 per stuk

Dangling Dickies 

It started as a small protest against emerging prudishness in art. (And prudishness in general.) Now I shout to everyone, "Do you want to see my dicky?" A funny little gem with a serious message.

 

Ceramics, acrylic paint, varnish. 1.5-2 cm. 

€ 55 a piece

Liever iets discreter? In opdracht gemaakt, zilveren ajour gezaagde bol en zilveren vijgenblad.

Rather a bit more discreet? Commissioned, silver ajour sawn sphere and silver fig leaf.

Kruisjes

Ook de voorkant hoort erbij. Je voorbillen, zou mijn moeder zeggen. 

Keramiek, acrylverf, vernis. 1 tot 2 cm. 

€ 45 per stuk / per paar

Croches

The front is also part of it. Your front buttocks, my mother would say. 

Ceramics, acrylic paint, varnish. 1-2 cm. 

€ 45 a piece / a pair