Prinsesseboontje

Een mooi koninklijk stuk is ze, veilig bewaard onder glas om eeuwig mee te gaan. Wetenschappelijk gelabeld als Faba Principessa maar door haar geliefde familie bekend als kleine prinses Boontje. Ze is een goed bewaard geheim in de koninklijke familie, niettemin geliefd en opgenomen in de kroongalerij.

Faba Principessa

A fine royal piece she is, kept safely under glass to last forever. Labelled scientifically as Faba Principessa but known as little princess Bean by her beloved family. She is a well-kept secret in the royal family, loved and included in the crown gallery.

Keramiek / Ceramics

Ongeglazuurd keramiek. Werk onder andere geiinspireerd op Tod Browings' film "Freaks"

Ceramics unglazed. Work inspired in part by Tod Browings' film "Freaks"

Een ode aan Schlitzie, vereeuwigd in een kleine buste.

Schlitzie was een Amerikaanse sideshowartiest. Hij werd geboren met microcefalie, een neurologische ontwikkelingsstoornis die hem onder andere ongewoon kleine hersenen en schedel, een klein postuur en een ernstige verstandelijke beperking gaf.

Hij speelde ook in een paar films en is het bekendst om zijn rol in Tod Brownings film Freaks uit 1932. Een van mijn favorieten waar ik veel inspiratie uit put.

Vrouw zonder armen. Gecreëerd naar Francis O'Connor en speelde ook in Tod Brownings film Freaks uit 1932, net als Prince Randian, de man zonder armen en benen. 

An ode to Schlitzie, immortalized in a small bust.

Schlitzie was an American sideshow performer. He was born with microcephaly, a neurodevelopmental disorder that gave him, among other things, unusually small brain and skull, small stature and severe intellectual disability.

He also starred in a few films, and is best known for his role in Tod Browning's 1932 film Freaks. One of my favorites from which I draw a lot of inspiration.

Woman without arms. Created after Francis O’Connor, she also played in Tod Browning's 1932 film Freaks, like Prince Randian, the man without arms and legs

Schilderijen / Paintings

Acryl op hout of karton / Acrylic paint on wood or cardboard

Tekeningen / Drawings

Potlood op papier / Pencil on paper