Inge van den Hoven tekent, boetseert en schildert wonderlijke creaturen. Zij relativeert de gewichtigheid van de wereld in kleine vrolijke keramische objecten, schilderijen, tekeningen en sieraden.

 

Realistisch ogende figuren worden door ongewone samenvoeging van lichaamsdelen en ledematen nieuwe persoonlijkheden. En mochten deze personages er “normaal” uitzien, dan bevinden ze zich in een vreemde situatie of gedragen ze zich eigenaardig.

Hoewel de figuren soms absurdistisch of zelfs afschrikwekkend ogen zijn ze toch heel toegankelijk door herkenbare beeldtaal, vaak met een flinke dosis humor. 

Als kind al vond ze alles wat een beetje anders of griezelig is al heel interessant. Zoals verhalen over heksen en geesten, vervormingen van het menselijk en dierlijk lichaam, rariteitenkabinetten, sprookjes, Middeleeuwse boekverluchtingen, woordspelingen, het abnormale in het dagelijks leven, de film "Freaks" van Tod Browning, het werk van Jheronimus Bosch. Die verwondering heeft haar gelukkig nooit losgelaten en dat verwerkt ze nu in unieke en handgemaakte beelden, tekeningen, schilderijen en sieraden.

"Ik ben dol op flauwe woordspelingen, ik verzamel madeliefjes oorbellen en je kunt me nergens voor wakker maken. Als ik alleen nog onzin uitkraam moet er gewoon een boterham in. Ik woon in Amsterdam met mijn man, docent en kunstenaar Onno Draak."


Inge van den Hoven draws, models and paints wondrous creatures. She puts the weight of the world into perspective in small cheerful ceramic objects, paintings, drawings and jewellery.

 

Realistic-looking figures become new personalities through unusual assemblies of body parts and limbs. And should these characters look "normal", they are in a strange situation or behave peculiarly.

Although the characters sometimes look absurdist or even terrifying, they are still very accessible through recognisable imagery, often with a good dose of humour.

Even as a child, I found anything a bit different or creepy very interesting. Like stories about witches and ghosts, deformations of the human and animal body, cabinets of curiosities, fairy tales, medieval book illuminations, puns, the abnormal in everyday life, Tod Browning's film Freaks, the work of Hieronymus Bosch. This wonder has fortunately never left me and I now incorporate it into unique and handmade sculptures, drawings, paintings and jewellery.

"I love silly puns, I collect daisy earrings and you can't wake me up for anything. If all I do is talk nonsense, I  just need a sandwich. I live in Amsterdam with my husband, teachter and artist Onno Draak."

Kan het nou nooit eens normaal, Inge? 

Nee. Wanneer ik iets maak komt er altijd wel een extra ledemaat of onlogisch object bij. 

En voetjes! Ik maak graag voetjes. Of er gaat een arm af, als dat beter staat. 

Mijn beelden, tekeningen en schilderijen zijn een beetje gek, een beetje raar en soms een beetje eng. 

Toch zijn ze toegankelijk, humoristisch en herkenbaar op hun eigen, speciale manier. 

Veel plezier in mijn hoofd!


Can it never be normal, Inge?

No. Whenever I make something, there is always an extra limb or illogical object. 

And feet! I like making feet. Or an arm is removed, if that looks better.

My sculptures, drawings and paintings are a bit crazy, a bit weird, and sometimes a bit scary. 

Yet they are accessible, humorous and recognizable in their own special way. 

Have fun looking inside my head!

Atelier

 

Broedplaats Baggerbeest

Rudi van Dantzigstraat 9, ruimte 9.3

1095PK  Amsterdam

Tel: 06 48447545

Mail: info@ingevandenhoven.nl

 

Wil je langskomen? Laat het even weten. Tot ziens!

Want to come by? Let me know. See you soon!

foto: Loes Molenaar

Wat vind je van mijn kunst?

Wat doet het met je?

Maakt het je aan het lachen of aan het huilen?

Denk je "Wat schattig, maar waarom heeft het een extra been nodig?"

Wil je meer benen?

Wil je het met iedereen delen of gewoon voor jezelf houden?

Heb je een werk van mij? En waarom?

What do you think of my art? 

What does it do to you?

Does it make you laugh or cry?

Do you think "How cute but why does it need an extra leg?"

Do you want more legs? 

Do you want to share it with everyone or just keep it for yourself? 

Do you have a work of mine?  And why?

Reactie plaatsen

Reacties

Ross C Berman
2 jaar geleden

‘Vandenhoven’s work is a charming blend of humor and horror. A litmus test for our willingness to see the adorable in the ugly.’

Adrie: 

Met veel plezier en bewondering kijk ik nog steeds naar de kleine figuren (olifant, uil en octopussy) die Inge voor ons maakte. Groots in klein formaat. 

 

With great pleasure and admiration I still look at the miniature figurines ( elephant, owl and octopussie) that Inge made for us.
Big in small size.

 

Lotte:

Inge bekijkt de wereld op een onweerstaanbaar humoristische en verfrissende wijze. Haar realistische en surrealistische figuren verrassen keer op keer. Een echte aanrader voor fans van Museum Vrolik en boekverluchtingen met een moderne twist.

 

Inge looks at the world in an irresistibly humorous and refreshing way. Her realistic and surrealistic figures surprise time and again. Highly recommended for fans of Museum Vrolik and book illuminations with a modern twist.

 

André:

Middels de kennis van de surrealistische beeldjes, nu eigenaar van een ambachtelijk vervaardigd boekwerkje. #1-100 The100dayproject is een verzameling van verbeelde taal, weliswaar in Inge's eigen werkelijkheid, maar toch. Zie uit naar het vervolg

 

With the knowledge of the surrealistic figures, now owner of a handcrafted book. #1-100 The100dayproject is a collection of imagined language, admittedly in Inge's own reality, but still.
Look forward to the sequel

 

Walt:

Wat kan ik toch heerlijk verwonderd kijken naar het werk van Inge. De twist is geniaal. Haar tekeningen subliem. Toen haar eerste boekje met tekeningen uitkwam, mocht ik deze natuurlijk hebben. Komt het zien en laat de verwondering tot je komen. Goede investering geweest.

 

I can look at Inge's work with such wonder. The twist is genius. Her drawings are sublime. When her first book of drawings came out, I had to have it, of course. Come and see it and let the amazement come to you. It was a good investment.

 

Sophie Monheim:

Ik ben fan! Fan van Inge haar universum die steeds verassend is, je de ene keer doet lachen en de andere keer doet huiveren. Haar fantasie is grenzeloos en ik hou van haar fantastische wezentjes!

 

I am a fan! Fan of Inge's universe, which is always surprising, makes you laugh one minute and shudder the next. Her imagination is limitless and I love her fantastic creatures!

 

Judith:

Wat mijn aantrekt in jouw werk ik dat er altijd humor bij zit. En bijna altijd moet ik daar om lachen. Het laat een unieke manier van kijken naar de wereld zien, die ook humorvol is.

 

What I like about your work is that it always has a sense of humour. And it almost always makes me laugh. It shows a unique way of looking at the world, which is also humorous.

 

Kristine:

Ik vind de verfijnde manier van tekenen die je hebt heel mooi. Ik ben helemaal geflipt van je geestige ideeën en je uitvoering ervan is subliem! Je beelden zijn schitterend, alle verfijnde prachtige details zo gevoelig zijn ze ze lijken te leven! Ze raken me altijd. De ideeën die je hebt zijn out of this world. Vind mijn moeder ook.

 

I really like the refined way of drawing that you have. I'm totally freaked out by your witty ideas and your execution of them is sublime! Your images are stunning, all the refined beautiful details so sensitive they seem to live! They always touch me. The ideas you have are out of this world. My mother thinks so too.